Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


Проектите

SECO Е НАЈГОЛЕМОТО ДЕЛО ДОСЕГА ЗА ГОСТИВАР.

Чест ни беше да ја примиме проект менаџерот на SECO за Република Северна Македонија, г-ѓа Франсоа Саламе.Директорот на ЈКП „Комуналец“ Фатон Билали заедно со г-ѓа Саламе, одблиску ги проследија работите што се изведуваат во село Здуње во рамките на овој проект, така што наскоро населените места Здуње, Дебреше, Форино, Чегране, VII и VIII Зона нема да имаат потешкотии со водоснабдувањето, особено во летниот период.

И благодариме г-ѓа Саламе за посетата и учеството во овој проект толку важен и неопходен за нас.