Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


349851827_554868316840304_9162025692772443464_n

Вести

Јули 3, 2023

Слики од почетокот на работите во дел од населбата Малеарди за новата линија на канализационата мрежа на Гостивар.

Ј.П. „Комуналец“ - Гостивар продолжува со работите за одржување и обновување на водоводната и канализационата мрежа во општина Гостивар.

Новата линија со должина од 400 метри, со цевки Ф315 и во канализационата мрежа ќе опфати голем број станбени објекти, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на граѓаните од овој дел на населбата Малеарди.

Секогаш на услуга на граѓаните на Гостивар!