Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


346262720_771291461240903_7433843337091423537_n

Вести

Јули 3, 2023

Работи и одржување

На сонце или дожд никогаш не недостига волја за работа и желба да се подобри животот на граѓаните, во секоја населба, во секое село на Гостивар!

Со напорната работа на нашите тимови, за подобри услови на водоснабдување и канализација во општина Гостивар!

Ј.П. "Комуналец" - Гостивар