Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


343200808_557662492909218_4057548290732743904_n

Вести

Јули 3, 2023

Се комплетира уште еден дел на новата водоводна мрежа во село Форино!

Во рамки на проектот за водоснабдување на селата Форинo и Чегранe, се комплетира уште еден дел на завршната фаза за новата водоводна мрежа во село Форино.

Овој дел од работите ќе обезбеди снабдување со вода за пиење во долниот дел на селото Форино со цевки Ф110мм со должина од 500м.

Вода за пиење на целиот простор на Општина Гостивар.