Поддршка: (042) 213-7891

ЈП Комуналец Гостивар


Светозар Пепоски бр. 59
1230 Гостивар, Северна Македонија


Тел: (042) 213-789
Емаил: info@komunalecgostivar.gov.mk


341618744_600517575336107_6818343947556208288_n

Вести

Јули 3, 2023

Во рамки на проектот СЕКО, во којшто е планирано снабдување со вода

Во рамки на проектот СЕКО, во којшто е планирано снабдување со вода на селата Форино и Чегране,се работи на завршната фаза за водоводната мрежа во село Форино. По завршувањето на работите за водоводната мрежа ➖со Ф350мм цевки во должина од 8 километри, целата површина на селата Форина и Чегране ќе се снабдува од резервоарот во село Вруток.