Mbështetje: (042) 213-789

NP Komunalec Gostivar


Svetozar Peposki nr. 59
1230 Gostivar, Maqedoni e Veriut


Tel: (042) 213-789
Email: info@komunalecgostivar.gov.mk


347584936_585416937060796_4583574962128631989_n

Lajmet

Korrik 3, 2023

Во рамки на стратегијата на Ј.П."Комуналец" за водоснабдување на селата во Гостивар

Во рамки на стратегијата на Ј.П."Комуналец" за водоснабдување на селата во Гостивар, со финансиска поддршка на месната заедница на село Равен, се комплетира уште еден дел од работата за новата водоводна мрежа во село Равен.

Овој дел од работите ќе обезбеди снабдување со вода за пиење во преостанатиот дел на село Равен со цевки Ф110мм со должина од 1200м.

Вода за пиење на целиот простор на Општина Гостивар.