Mbështetje: (042) 213-789

NP Komunalec Gostivar


Svetozar Peposki nr. 59
1230 Gostivar, Maqedoni e Veriut


Tel: (042) 213-789
Email: info@komunalecgostivar.gov.mk


341618744_600517575336107_6818343947556208288_n

Lajmet

Korrik 3, 2023

Si pjesë e projektit SECO, ku planifikohet furnizimi me ujë

Si pjesë e projektit SECO, ku planifikohet furnizimi me ujë i fshatrave Forinë dhe Çegran, kryhen punimet në fazën përfundimtare për rrjetin e ujësjellësit në fshatin Forinë. Pas përfundimit të punimeve për rrjetin e ujësjellësit me gypa F350mm me gjatësi prej 8 km tërë hapësira e fshatrave Forinë dhe Çegran do të furnizohet nga rezervuari në fshatin Vërtok. Për ujë të pijshëm në tërë hapësirën e Komunës së Gostivarit.