Paraqit problem

SISTEM 48 ORË

Për arsye të avansimit dhe transparencës të shërbimeve të karakterit publik dhe avansimin e kualitetit të shërbimeve ndaj qytetarëve në Komunën e Gostivarit ekziston Sistemi me 48 orë.Qytetarët problemin e tyre ose kërkesë mund ta paraqesin 24 orë në ditë, ndërsa në afat prej 48 orëve qytetarët do të marin përgjigje për statusin dhe afatin për zgjidhje, zgjidhje përfundimtare ose procedurën e ngritur për zgjidhje të kërkesës së paraqitur.

Paraqit problem
Tel. 042-213-789