Поставени првите 1000 метри канализација во населба Млаки

Поставени се првите 1000 метри канализација од планираните 5000 во населбата Млаки.
Со ова започнува целосната трансформација на оваа приградска населба.