Монтажа на модерни корпи за отпад на целата територија на Општина Гостивар

Како дел од стратегијата за создавање на подобри услови за одржување на хигиената  во Гостивар продолжуваме со инвестиции во територијата на Општина Гостивар.

100 од 750 планирани на целата територија на општина Гостивар.

Започнавме со монтажа на модерни корпи за отпад за чист Гостивар.