Финална фаза во изградбата на канализациона мрежа во село Равен

Во последните 100 метри од изградбата на канализациона мрежа во село Равен, од 1500 метри изградена канализација.

Нашата работа продолжува сé до обезбедување инфраструктура за секое домаќинство и бизнис.