Работа за вградување систем за водоснабдување во должина од 6,5 километри, во рамките на пројектот СЕЦО

Интензивно се работи во вградувањето на нов систем за водоснабдување во рамките на проектот СЕЦО во должина од 6,5 километри, кој ги опфаќа населбите Горна Бањица, Фазанерија, Беловиште, Балиндол и Старо Чајле.