Реконструкција на водоводната мрежа во населбата Тулана 2

Реконструкција на водоводната мрежа во населбата Тулана 2.