Продолжуваат активностите за канализационата мрежа во село Чегране

Продолжуваат активностите за инсталирање на нова канализациона мрежа во село Чегране.