Почеток на изградбата на канализациона мрежа во село Чегране

Започнавме со изградба на канализациона мрежа во село Чегране, во должина од 25 км.