Нови инсталирањa на канализациона мрежа во село Балиндол

Инсталирање на еден нов дел во водоводната мрежа во село Балиндол.