Нов дел на канализациска и водоводна мрежа во населба Дутлук

Инсталирање на нов дел од канализациска и водоводна мрежа во населба Дутлук.