Инсталирањa на канализациона мрежа во улица “Боге Велјановски”

Инсталирање на еден нов дел во канализациона мрежа во улица “Боге Велјановски”, во должина од 250 метри.