Чистење на коритото на реката Вардар

Веќе 10 дена продолжува акцијата за чистење на коритото на река Вардар во Гостивар.
Да ја сочуваме заедно животната средина!