Еколошка акција за чистење на реката на село Равен

Успешно заврши еколошката акција за чистење на реката на село Равен и поставување на новите контејнери со иницијатива на Месната заедница на село Равен, потпомогната од Општина Гостивар и ЈП “Комуналец”.