Инсталирање на канализациона мрежа во населба Карагаџ

Инсталирање на нова канализациона мрежа во населба Карагаџ, со должина од 360 метри.