Нов дел на канализационата мрежа во улица “Браќа Гиноски”.

Инсталирање на еден нов дел на канализационата мрежа во улица “Браќа Гиноски”.