Реконструкција на канализацијата во улица “29 Ноември”

Во тек е  реконструкција на еден дел од канализационата мрежа во улица “29 Ноември”, во должина од 160 метри.