Еколошка акција за расчистување на реката во село Равен

Еколошка акција за расчистување на реката во село Равен, со иницијатива на Месната заедница и потпомогната од ЈП “Комуналец”-Гостивар.