Додатни инсталирања во водоводната и канализационата мрежа на Зона 6

Инсталирање на еден нов дел од канализацијата во една од населбите во Зона 6.

 

 

Инсталирање на еден нов дел на водоводната мрежа во Зона 6.