Продолжуваме со акцијата за санирање на градските улици

Првично се работи во главните улици на градот, за потоа акцијата да продолжи со санирање на споредните улици.