Поставување на нова водоводна мрежа во населба Тоскалари

Поставување на нова водоводна мрежа во населба Тоскалари, во должина од 220 метри.