Канализација во село Бањица

Продолжуваме со инсталација на канализациона мрежа во село Горна Бањица, во должина од 3119 метри.