Започна акцијата за санирање на градските улици

Прво се работи на главните улици на градот, а потоа акцијата ќе продолжи и на секундарните патишта, сè додека тоа го дозволуваат временските услови.