септември 2019

Интензивно се работи за надминување на проблемот со водата за пиење во Дебрешe

Како последица на обилните врнежи од дожд, особено во вечерните часови во Полошкиот регион, изворската вода   доаѓа заматена во резервоарот од...