Директор

Фатон Билали е роден на 1 јуни 1994 година во Гостивар. Основното образование го заврши во цело Чегране, средното образование во Гостивар.

Во 2017 година дипломира архитектура на Факултетот за применети науки во Државниот универзитет во Тетово.

Во 2016 година се вработи во канцеларија за Архитектура и Инженерство во Гостивар.

Во 2018 и 2019 година работи како графички дизајнер во Канцеларијата за Научни Истражувања и Иновација на Државниот универзитет во Тетово.

Од 2019 до 2021 година работи како архитект во Канцеларијата за  Урбанистичко Планирање во Општина Гостивар.

Во декември 2021 година од страна на Градоначалникот на Општина Гостивар е назначен на функцијата директор на ЈП “Комуналец” – Гостивар.