Vendosja e 1000 metrave të parë të kanalizimit në lagjen Mllaki

U instaluan 1000 metrat e para të kanalizimit nga 5000 të planifikuara në lagjen Mllaki.
Me këtë fillon transformimi i tërësishëm i kësaj lagje sub-urbane.