Montimi i koshave modern për mbeturina në tërë territorin e Komunës së Gostivar

Si pjesë e strategjisë për krijimin e kushteve më të mira për mirëmbajtjen e higjienës në  Gostivar vazhdojnë investimet në  tërë territorin e Komunës së Gostivarit.

100 nga 750 të planifikuara në të gjithë territorin e Komunës së Gostivarit.

Filluam me montimin e koshave modern për mbeturina për një Gostivar të pastër.