Faza përfundimtare në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Raven

Arrihet në 100 metrat e fundit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Raven, nga 1500 metra kanalizim të përfunduar.

Vijon puna e ndërmarrjes tonë për të siguruar infrastrukturë, kanalizim dhe ujësjellës deri në çdo amvisëri dhe biznes.