Banjicë e Epërme, vazhdojnë punimet për 700 metrat e fundit të rrjetit të kanalizimit

Pas gjetjes së zgjidhjeve dhe tejkalimit të pengesave në disa pika kritike gjatë punimeve në Banjicë të Epërme, vazhdojmë me 700 metrat e fundit nga gjithsej 4000 metra gjatësi kanalizim të planifikuar, me çka zgjidhet një nevojë dekadëshe e banorëve!