Gostivar, apel qytetarëve për shfrytëzim racional të ujit për pije

Të nderuar qytetarë,

Ndërmarrja Publike Komunalec – Gostivar apelon te qytetarët për shfrytëzim racional të ujit për pije. Ngritja e tepërt e temperaturave në këtë periudhë dhe harxhimet e pakontrolluara të ujit kanë ndikuar në zvogëlimin e furnizimit me ujë të pijshëm në pjesët më kritike të qytetit. Kryerja e shërbimeve në nivel sa më të lartë nuk varet vetëm nga ne si ndërmarrje, andaj ju ftojmë që bashkërisht të kontribuojmë në shfrytëzimin racional të ujit. Në të kundërtën, gjatë ditëve në vijim do të jemi të detyruar të ndërmarrim masa kundër keqpërdorimit të ujit për pije.

NP Komunalec – Gostivar

Почитувани граѓани,

Јавно Претпријатие Комуналец – Гостивар апелира до граѓаните за рационално користење на водата за пиење. Високите температури во овој период и неконтролираното трошење на водата влијаат во намалување на снабдувањето со вода за пиење во критичните делови на градот. Вршењето на услугите на највисоко ниво не зависи само од нас како претпријатије, затоа ве повикуваме заеднички да придонесеме за рационално користење на водата за пиење.Во спротивно во следните денови ќе мора да превземаме мерки против злоупотребата на вода за пиење.

ЈП Комуналец – Гостивар

Sevgili vatandaşlar,

“Komunalec” – Gostivar Kamu Kuruluşu vatandaşlara ölçülü içme suyu tüketimine çağrıda bulunuyor. Bu dönemdeki aşırı sıcaklar ve kontrolsüz su tüketimi, şehrin kritik bölgelerindeki içme suyu teminini etkilemiştir Hizmetlerimizi en yüksek seviyede vermek kuruluş olarak sadece bize bağlı değildir, bu sebepten ölçülü su tüketimine çağrı yapıyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde gereksiz ve orantısız su tüketimine karşı eylemler almak zorunda kalacağız.

“Komunalec” – Gostivar KK