Vazhdojnë punimet për rrjetin e kanalizimit në fshatin Çegran

Vazhdojnë punimet në instalimin e rrjetit të ri të kanalizimit në fshatin Çegran.