Rikonstruimi i linjës së ujësjellsit në lagjen Tullana 2

Rikonstruimi i linjës së ujësjellsit në lagjen Tullana 2.