Fillimi i punimeve për rrjet të kanalizimit në fshatin Çegran

Filluan punimet për instalimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Çegran, në gjatësi prej 25 km.