Rrjeti i ujësjellësit në lagjen Grudaica

Ndërtim i një pjese të rrjetit të ujësjellësit në lagjen Grudaica.