Rrjeti i kanalizimit në fshatin Banjicë e Poshtme

Instalim i një pjese të kanalizimit në fshatin Banjicë e Poshtme.