Rrjeti i kanalizimit në fshatin Turçan i Madh

Faza përfundimtare e ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Turçan i Madh.