Pjesë e re në rrjetin e kanalizimit në fshatin Zdunjë

Instalim i një pjese të rrjetit të kanalizimit në një lagje të fshatit Zdujnë.