Instalimi i rrejtit të ujësjellësit në lagjen Banjeshnicë

Instalimi i rrejtit të ujësjellësit në lagjen Banjeshnicë.