Punime për pastrimin e shtratit të lumit Vardar

Tash më 10 ditë vijon aksioni për pastrimin e shtratit të lumit Vardar në Gostivar.
Ta ruajmë së bashku ambientin jetësor!