Aksion ekologjik për pastrimin e lumit të fshatit Raven

Përfundoi me sukses aksioni ekologjik për pastrimin e lumit të fshatit Raven dhe vendosjen e kontejnerëve të ri me iniciativë të Bashkësisë lokale të fshatit Raven dhe e ndihmuar nga ana e Komunës së Gostivarit dhe NP “Komunalec”.