Instalim i rrjetit të kanalizimit në lagjen Karagaxh

Instalim i rrjetit të kanalizimit në lagjen Karagaxh, me gjatësi prej 360 metra.