Instalim i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “29 Nëntori”

Instalim i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “29 Nëntori”, me gjatësi prej 150 metra.