Rikonstruim i kanalizimit në rrugën “29 Nëntori”

Kryhen punime për rikonstruim të një pjese të rrjetit të kanalizimit në rrugën “29 Nëntori”, në gjatësi prej 160 metra.