Aksion ekologjik për pastriminin e lumit në fshatin Raven

Aksion ekologjik per pastriminin e lumit në fsh.Raven me iniciativ të Bashkësisë lokale dhe e ndihmuar edhe nga ana e NP “Komunalec” – Gostivar.